Dar koridor raf sistemlerinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli faktörler şunlardır:

  1. Ekipman Seçimi: Dar koridor raf sistemlerinde kullanılacak ekipmanın (forklift veya istifleyici) doğru seçilmesi çok önemlidir. Ekipmanın manevra kabiliyeti, yükseklik erişimi ve stabilitesi, dar koridorlarda güvenli ve verimli çalışmayı sağlamak için göz önünde bulundurulmalıdır. Yüksekliği ayarlanabilir çatal uzunlukları, dar koridorlarda raf raflarına kolay erişimi sağlayabilir.
  2. Eğitimli Operatörler: Dar koridorlarda çalışacak operatörlerin gerekli eğitim ve sertifikasyona sahip olmaları gerekmektedir. Operatörlerin dar koridor ekipmanlarını güvenli ve etkili bir şekilde kullanabilmeleri için eğitim almış olmaları önemlidir. Bu yüzden, operatörlerin dar koridorlarda manevra yapabilme becerisi ve güvenli çalışma prensiplerine hakim olmaları sağlanmalıdır.
  3. Yol Genişliği ve Düzenlemeler: Bu raf sistemlerinin kullanılacağı alanlarda, yeterli yol genişliği ve düzenlemeler yapılmalıdır. Yol genişliği, ekipmanın geçişine uygun olmalı ve engel oluşturabilecek unsurlardan arındırılmalıdır. Ayrıca, Raf sistemlerine ve koridorlara erişimi kolaylaştırmak için uygun işaretlemeler ve yön göstergeleri kullanılmalıdır.
  4. Güvenlik Önlemleri: Dar koridorlarda güvenlik önlemleri çok önemlidir. Raf sistemlerinin stabilitesi ve taşıma kapasitesi gözden geçirilmeli ve güvenlik standartlarına uygun olmalıdır. Dar koridorlarda çarpışmaları önlemek için gerekli bariyerler, güvenlik çitleri veya sensörler kullanılmalıdır. Ayrıca, yangın önleme sistemleri ve acil durum prosedürleri gibi güvenlik önlemleri de alınmalıdır.
  5. Depo Düzeni ve Stok Yönetimi: Dar koridorlarda etkin bir stok yönetimi ve depo düzeni sağlanmalıdır. Raf sistemleri ve koridorlar, stok miktarı, ürün çeşitliliği ve talep analizi gibi faktörler göz önünde bulundurularak düzenlenmelidir. Çünkü, stokların doğru bir şekilde yerleştirilmesi ve etiketlenmesi, kolaylıkla erişilebilirlik ve hızlı seçim işlemlerini sağlar.

Dar koridor raf sistemlerinde dikkat edilmesi gereken bu faktörler, güvenli ve verimli bir depolama ortamı sağlamak için önemlidir. İşletme ihtiyaçlarına uygun planlanmış ve yönetilen dar koridorlar, depolama kapasitesini optimize eder ve verimliliği artırır.