ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) veya Uluslararası Karayoluyla Tehlikeli Maddelerin Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması, tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak için Avrupa ülkeleri arasında imzalanan bir anlaşmadır.

Bu raf sistemleri, tehlikeli madde taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan bir güvenlik önlemidir. Bu sistemler, taşınan tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde depolanmasını sağlar ve taşımacılık sırasında oluşabilecek kazaları önlemeye yardımcı olur.

ADR raf sistemleri, genellikle metal veya polimer malzemelerden yapılmıştır ve farklı tiplerde bulunabilir. Bunlar arasında açılır kapanır kapaklı sistemler, kayar kapılı sistemler, sürgülü sistemler ve bölümlü sistemler bulunur.

Bu raf sistemleri, tehlikeli maddelerin taşınması için belirli standartlara uygun olmalıdır. Bu standartlar, ADR anlaşmasında belirtilen tehlikeli madde sınıflarına göre değişebilir. Örneğin, patlayıcılar için kullanılan raf sistemleri, yanıcı sıvılar için kullanılanlardan farklı olacaktır.

ADR raf sistemleri, tehlikeli maddelerin taşınması sırasında oluşabilecek kazaların önlenmesine yardımcı olur. Bu sistemler, tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan araçlarda zorunlu olan bir güvenlik önlemidir.